Địa chỉ:Thôn Đồng Côi, Nam Giang, Nam Trực, Nam Định
Hotline:0987097088
Email:lienhe@cokhiduchiep.com

Footer 03

https://cokhiduchiep.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-duc-hiep-final-footer-no-bg.png

Cơ khí Đức Hiệp hướng đến là nhà cung cấp phôi, khuôn sản phẩm, bu lông, ốc vít, ecu … hàng đầu Nam Định, khu vực miền Bắc và toàn Việt Nam.